Tillstånd

EFM har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet vilka kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-67 06 70

www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
08-408 980 00

www.fi.se

ANSVARSFÖRSÄKRING

EFM har sin lagstadgade ansvarsförsäkring tecknad med QBE Europe via SFM.

Alla krav på försäkringsersättning eller notifieringar om händelser relaterade till försäkringen ska skriftligen skickas till:

QBE Europe SA/NV
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm
08-58751400

www.qbe.se

Att anmäla är kostnadsfritt för kunden