Sparande & Placering

Det finns många alternativ som du kan välja bland när det gäller att placera ditt kapital eller att spara månadsvis

Vi hjälper dig att först välja ”plattform”, ISK, försäkring eller depå.

– Hur skall dina pengar placeras?
– Hur vill du spara?

Aktiefonder, blandfonder, räntefonder, hedgefonder, absolutavkastande fonder.

Direktägda företagsobligationer
Högutdelande aktier

Pensionsförsäkring
Tjänstepensionsförsäkring
Kapitalförsäkring
Depåförsäkring