Samarbetspartners

Samarbets-partners

Euro Accident, Folksam, Futur pension, Länsförsäkringar, Movestic, Nordnet, SEB, Skandia, SPP, Trygg-Hansa.

Vi erbjuder en möjlighet till aktiv fondförvaltning där du bestämmer vilken risk du vill ha.
Vi kan erbjuda ett mycket stort urval av fonder via olika leverantörer.

Vi är anknutet ombud till Mangold Fondkommission vilket innebär att vi kan marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansielle instrument eller tjänster utanför försäkring.

Vi kan också som anknutet ombud nyttja Mangolds kundtjänst, deras produktutbud samt öppna kostnadsfria ISK eller depå konto digitalt.