Rådgivning & Analys

VI ÄR ALLA OLIKA SÅ ÄR DET OCKSÅ MED VÅRA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL

Utifrån din situation kan vi ta fram olika alternativ för sparande och placering.

Därför behöver vi känna dig innan vi kan ge dig råd.

Vi kan via våra många samarbetspartners erbjuda ett mycket stort utbud av spar & placeringsprodukter och fonder som vi analyserar och utvärderar med hänsyn tagen till risk, avkastning och hållbarhet.

Analys med hänsyn tagen till den underliggande samhällsekonomin och de olika marknaderna.

Till sist är det din riskvilja och placeringshorisont som skall avgöra men även ditt intresse och kunskap och hur mycket tid du vill engagera allt tillsammans med din rådgivare hos efm.

Dags att se över din situation?