Nyheter

Flytträtt

Förra året kom en lagändring som gjorde att en flytt som mest får kosta 0,0127 prisbasbelopp, ca 600 kronor år 2022. Dessutom kunde man återköpa, det vill säga förtids inlösa, mindre pensionsförsäkringar som inte var värda mer än ett prisbasbelopp, dvs 48 300 kronor år 2022 utan kostnad.

De flesta försäkringsbolag har mycket bra erbjudanden vid flytt som gör att det går att minska kostnaderna rejält.