Skriv ett meddelande

Kontakt

Logga in
Ni som redan är kunder hos oss kan logga in och få tillgång till era försäkringar och fonder. Ni kan se värdeförändringar samt göra pensionsberäkningar.

Om du inte är nöjd

Har du ett klagomål så vänd dig först till din personliga rådgivare. Skulle du fortfarande inte vara nöjd så vänd dig till vår klagomålsansvarige, Magnus Sendel skriftligt.

Du vänder dig till: EFM, Magnus Sendel Box 6180 200 11 Malmö

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på berörda handlingar. Ange vilken rådgivare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Vi kommer att behandla ditt ärende skyndsamt men inom 14 dagar kommer vi svara dig.

 

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till nedan:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Webbplats: www.konsumentverket.se