Hållbarhet

Vi på EFM har ett engagemang för att vår verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för vår omgivning, såsom miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip för all vår rådgivning och verksamhet.

Följande områden är exkluderade i vår rådgivning i enlighet med ESG-riktlinjer (Environmental, Social and Governance).

  • Företag som producerar eller distribuerar pornografiskt material
  • Företag där produktion eller distribution av tobaksvaror motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
  • Företag där produktion eller distribution av alkohol för ickemedicinskt bruk motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
  • Företag där produktion av förbränningskol motsvarar mer än 5 procent av omsättningen
  • Företag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk
  • Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner
  • Företag som är upptagna på EU:s sanktionslista