logo
företag

Nyheter

 
2018-05-25: Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter
Vi fortsätter med trygg hantering av personuppgifter och implementerar (GDPR) i vår hantering.
Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.
 
2015-06-29: Ny besöksadress
Efter 17 år på nuvarande adress flyttar vi till Själbodgatan 2 B.
I övrigt allt som tidigare.
 
2014-11-17: Avdrag för pensionsförsäkrings premie
Sannolikt kommer premier för pensionsförsäkringar inte längre vara avdragsgilla. Förslag är att till nästa år skall endast 150:-/månad vara avdragsgillt och till 2016 inget alls.
Ni som har pensionsförsäkringar, kontakta oss.
 
2013-05-24: Tidigt pensionsuttag av statlig pension
För att objektivt beskriva konsekvenserna av ett uttag av den allmänna pensionen vid 61 års ålder krävs en pensionsanalys/utredning.
-Det finns fallgropar att undvika t.ex. undgå att betala statlig skatt.
-Det finns vinster såsom skapandet av ett efterlevandeskydd.
 
2012-11-30: Pensionsflyttar
Flytträtt i pensionsförsäkringar.
Ni är välkomna att kontakta oss för att se om era pensionsförsäkringar är flyttbara och vad det kan innebära.
Det pågår en utredning på finansmarknadsdepartementet om att ALLA pensionsförsäkringar skall bli flyttbara 2015.
 
2012-09-03: SEB Fondförsäkring med Fondbytesprogrammet
Flytt till fondifond.
Du som kund behöver inte göra något överföringen sker automatiskt.
Fördelarna med att arbeta med fondifond istället för fondbytestjänst är:

-effektivare förvaltning med större fondurval för förvaltaren
-snabbare fondbyten.
-något billigare förvaltning
 
2011-10-03: Massbyten av PPM fonder
PPM myndigheten stoppar massbyten av PPM fonder fr.o.m. 2011-12-01.
Ni som har bevakning av era PPM fonder kommer att få mer information om hur vi skall gå vidare. Det kommer att erbjudas antingen fon-i-fond lösning eller rådgivningstjänst. Vi fördjupar oss inte innan vi vet.
Ekonomi & Försäkringsmäklarna      Box 6180, 200 11 Malmö      040 - 23 57 10

©2010 EFM