logo
privat

Ekonomi & Försäkringsmäklarna

Ekonomi & Försäkringsmäklarna är ett försäkringsmäklarföretag. Vi är underställda Finansinspektionen och deras tillsyn.


Vår besöksadress:
S:t Gertrudsgatan 3, MALMÖ

Vår postadress:
EFM Box 6180, 200 11 Malmö

Tel: 040 - 23 57 10
Fax: 040 - 30 04 69
E-post: info@efm.se

Ekonomi & Försäkringsmäklarna      Box 6180, 200 11 Malmö      040 - 23 57 10

©2010 EFM